Про проєкт

Проблема в житті суспільства, на вирішення якої спрямовано проєкт

Доброславська територіальна громада Одеського району Одеської області у сучасному форматі була сформована на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2020 № 720-р у складі Доброславської, Трояндівської, Шомполівської та Кремидівської територіальних громад і включає зараз 17 населених пунктів, які згруповані у три старостинські округи. Загальна площа територіальної громади складає 31,4 тис. га, чисельність населення (на 1 січня 2020) – 15 091 особа (серед яких частка сільського населення складає 54,5%), у т.ч. смт Доброслав – 6 855 осіб.

За рівнем свого соціально-економічного розвитку Трояндівська, Шомполівська і Кремидівська територіальні громади значно поступаються Доброславській громаді, яка протягом останніх років стала визнаним лідером місцевого розвитку в межах Одеської області й взагалі в Україні.

Зокрема, у 2020 році Доброславська громада (ще до фактичного об'єднання) на конкурсі Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування» отримала почесний Диплом в номінації «Влада та громада: інформування, діалог, участь».

Отже, тепер перед об'єднаною Доброславською громадою постали важливі питання: як організувати ефективне управління вкрай обмеженими у ресурсах периферійними територіями, "підтягнувши" їх принаймні до рівня розвитку Доброслава; як допомогти цим територіям у вирішенні їх життєвих проблем; як створити на базі розрізнених спільнот сільського і селищного населення дружню громаду – самодостатню "єдину родину", комфортну для мешканців і привабливу для гостей, де кожен мешканець відчуває свою причетність до спільної справи і відповідальність за її виконання.

Ця багатоаспектна проблема потребує комплексного підходу у процесі її розв'язання з опорою на громадську ініціативу та активну громадську участь.

Мета проєкту

Сприяти перетворенню нещодавно об'єднаної Доброславської територіальної громади у самодостатню "єдину родину", комфортну для мешканців і привабливу для гостей. Досягнення цієї мети планується здійснити на основі створення умов для максимального включення у цей процес підприємців та усіх небайдужих мешканців громади – як об'єднаних в органи самоорганізації населення та інші громадські утворення, так і необ'єднаних, а також навчання та задіяння внутрішніх матеріальних і нематеріальних ресурсів для сталого розвитку громади.

Обґрунтування можливості розв`язання проблеми

В ході реалізації проєкту планується на основі діагностики правової освіченості та громадської активності мешканців Доброславської територіальної громади, зокрема територій, що увійшли до складу ОТГ, сприяти створенню умов для максимального включення у цей процес небайдужих мешканців та ОГС громади, аби задіяти внутрішні матеріальні і нематеріальні ресурси (фізичні, духовні, інтелектуальні) для формування єдиного територіального колективу і всебічного розвитку об'єднаної Доброславської громади.

Ці непрості завдання планується вирішувати за допомогою впровадження механізмів місцевої демократії, базуючись на максимальній відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування і комунальних підприємств, установ і закладів, залучаючи громадськість до спільного вирішення місцевих проблем і створюючи умови для її участі у формуванні та реалізації місцевої політики.

Впевненість в успішній реалізації проєкту базується на оцінці величезного потенціалу керівництва Доброславської громади, яке неодноразово довело свою спроможність вирішувати складні завдання, а також на високій кваліфікації і досвіді фахівців Одеського інституту соціальних технологій та партнерських організацій у сфері розвитку громад і самоорганізації населення.

Крім того, вже протягом більше 12 років ОІСТ співпрацює з Доброславським селищним головою Людмилою Ярославівною ПРОКОПЕЧКО (яка у 2005-2010 роках очолювала Комінтернівську РДА) у сфері науково-прикладних досліджень та управлінських інновацій (01.06.2008 укладено договір про співпрацю ОІСТ з Комінтернівською РДА в особі Л.Я. Прокопечко). А у 2016 році фахівці ОІСТ разом із експертами ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» допомогли Доброславській громаді розробити Стратегію розвитку Доброславської територіальної громади на 2016-2020 роки, яка була затверджена рішенням селищної ради від 01.11.2016 № 342-VII та успішно реалізована.

Очікувані результати проєкту

 • Виявлені конкурентні переваги та недоліки Доброславської громади у сфері участі громадськості в місцевому розвитку, визначені перспективи удосконалення та розвитку громади;
 • Вироблені рекомендації щодо удосконалення досліджуваних сфер і впровадження інновацій.
 • Розроблені та публічно обговорені проекти місцевих нормативно-правових актів, які регулюють підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, покращення умов для участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики.
 • Проведено серію навчань з питань самоорганізації населення.
 • Надана методична консультаційна допомога місцевим активістам та депутатам у розробці, публічному обговоренні та прийнятті селищною радою нормативно-правових актів.
 • Проведено адвокаційну роботу з селищною радою щодо надання дозволів на створення ОСНів за ініціативою проведених загальних зборів (конференцій) мешканців, надання методичної допомоги у підготовці відповідних проєктів рішень селищної ради.
 • За сприяння виконавців проєкту створено двопалатну Молодіжну раду Доброславської ОТГ, що об'єднує старших школярів та молодь віком до 35 років. Спільно з Молодіжною радою розроблено проєкт стратегії духовного, фізичного розвитку та професійного становлення молоді громади.

Партнерські організації, що братимуть участь у реалізації проєкту

Одеський інститут соціальних технологій планує реалізовувати цей проєкт у тісній співпраці з громадською організацією "Ватра-2015", що працює на базі Доброславської територіальної громади, на чолі з депутатом Одеської районної ради Одеської області Русланом Сиротюком, з громадською організацією Фонд "Творча ініціатива" (м. Біла Церква) на чолі з Валерієм Паньком та Всеукраїнською громадською організацією "Асоціація сприяння самоорганізації населення" (м. Одеса) на чолі з Олексієм Колесниковим. Буде також використано досвід створення і діяльності ОСНів у Балтській територіальній громаді Одеської області та в інших громадах України.

Очікувані результати реалізації проєкту

 • підвищено рівень знань, вмінь та навичок членів ініціативних груп зі створення ОСНів, членів створених ОСНів, громадських активістів та представників органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення загальних зборів (конференцій), створення та легалізації ОСНів, реалізації їх повноважень та організації роботи, взаємодії з депутатами, старостами, виконавчими органами селищної ради, населенням, а також практичного застосування різних форм участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення;
 • буде створено та розпочато діяльність Молодіжної ради та Ради старійшин Доброславської громади, розроблено Стратегію духовного і фізичного розвитку та професійного становлення молоді Доброславської громади, а також План діяльності Ради старійшин на наступний рік і на перспективу;
 • спільне звернення керівництва Доброславської громади та ОІСТ, направлене керівництву Одеської ОДА та Мінрегіону з інформацією про основні підсумки проєкту та пропозиціями щодо розповсюдження та використання цього досвіду у діяльності територіальних громад Одеської та інших областей України, сприятиме успішному просуванню реформи децентралізації та місцевого самоврядування в Одеській області та в Україні;
 • розроблені та ухвалені Доброславською селищною радою зміни до 4 місцевих НПА: Регламенту діяльності Доброславської селищної ради, Положення про постійні комісії селищної ради, Положення про старосту та Положення про Доброславський ресурсний центр з розвитку громади, а також новий регламент діяльності виконавчих органів селищної ради дозволять підвищити рівень відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування громади і покращити на цій основі умови для участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики;
 • розроблені та затверджені Доброславською селищною радою Статут Доброславської територіальної громади, Стратегія розвитку Доброславської територіальної громади на період до 2027 року, Положення про систему самоорганізації населення на території Доброславської територіальної громади та модельне Положення про орган самоорганізації населення дозволять інституалізувати позитивні зміни у напрямку розширення участі громадськості у житті громади, у т.ч. що стосується представлення та реалізації інтересів її периферійних територій;
 • отримані в ході навчальних та публічних заходів знання, вміння та навички членів ініціативних груп зі створення ОСНів, членів створених ОСНів, громадських активістів, представників органів місцевого самоврядування Доброславської громади та інших учасників цих навчальних заходів дозволять їм активно продовжувати роботу з розвитку місцевої демократії та перетворення своєї громади на єдину заможну родину.

Діяльність після виконання проєкту

Планований розвиток діяльності після закінчення реалізації проєкту, в тому числі визначення джерел можливого фінансування планованої діяльності (підтримка донорів, залучення коштів громади, власні кошти організації).

Потягом мінімум півроку після завершення проєкту його виконавці забезпечуватимуть авторський нагляд та адвокацію своїх пропозицій щодо удосконалення місцевих НПА, які закріплюють досягнутий рівень і забезпечують подальший розвиток місцевої демократії у громаді.

Подальше продовження діяльності після закінчення реалізації проєкту можливо, в тому числі, шляхом залучення нових джерел фінансування від донорів або від самої Доброславської громади через органи місцевого самоврядування або підприємницькі структури.

Напрацювання проєкту, крім згаданих інформаційних ресурсів, будуть розміщені на сайті Громадської мережі публічного права та адміністрації UPLAN і будуть використані у навчальному процесі та під час підвищення кваліфікації державних службовців та службовців місцевого самоврядування в Навчально-науковому інституті публічної служби та управління Державного університету "Одеська політехніка".

Основні результати проєкту будуть надіслані керівникам громад Одеської області, а також Асоціації громад та Асоціації об'єднаних громад України, будуть поширені серед НДО та громадськості через публікацію в Інтернет-ресурсах, на сайтах ОІСТ, "Ватра-2015", Фонду "Творча ініціатива", ВГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення".

Немає коментарів:

Дописати коментар